vuongdq2121

C98 canh bắt ở 2.6 usdt

Giá xuống
BINANCE:C98USDT   C98 / TetherUS

Không khuyên short nhưng anh em canh mua hold thì canh về giá đó thì mua

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.