bobbiboy8x

C98-USDT sàn binance

Giá lên
BINANCE:C98USDT   C98 / TetherUS
Phương pháp sử dụng: bẫy giá

Dừng lỗ và chốt lời mục tiêu

Không có gì hơn ngoài sự chú ý trong những cây nến giảm

Giá có thể giật nhanh mạnh nếu có tin tốt

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.