FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
Hi mọi người, cùng vào kèo short CADCHF nhé, phân tích 1 xíu, xét xu hướng lớn thì mình vẫn nhận định giảm, và sóng tăng trước đó ở khung nhỏ là sóng hồi, và khi khung H1 hoặc M30 có dấu hiệu của phe sell xuất hiện thì mình đã sell, điểm vào như hình, các bạn có thể chờ hồi hoặc vào luôn SL mình nghĩ hợp lý là cao hơn đỉnh gần đó là đẹp. Kì vọng có thể về đáy cũ nhưng mình sẽ TP trước khi giá về đáy. Goodluck.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.