Canadian Dollar/Swiss Franc CADCHF

CADCHF FXCM
CADCHF
Canadian Dollar/Swiss Franc FXCM
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

Hồ sơ

CAD CHF (Đô la Canada / Franc Thụy Sĩ)

Cặp đô la Canada so với đồng Franc Thụy Sĩ thường được công nhận là phương tiện giao dịch mang theo vì mối quan hệ giữa đồng tiền có năng suất thấp, an toàn (CHF) và năng suất cao hơn, liên quan đến tăng trưởng (CAD). CHF được coi là hướng đến an toàn và năng suất thấp vì danh tiếng của nó là an toàn và là thiên đường cho người nước ngoài ký gửi tài sản của họ trong một hệ thống ngân hàng tư nhân nước ngoài. CAD được coi là một loại tiền tệ hàng hóa vì xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên khiến nó nhạy cảm với triển vọng của các nhà đầu tư về tăng trưởng kinh tế toàn cầu.