Canadian Dollar/Swiss Franc

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Điểm dữ liệu chính

Khối lượng
Đóng cửa ngày hôm trước
Mở cửa
Phạm vi Ngày
 — 

Giới thiệu về Canadian Dollar/Swiss Franc

Cặp đồng Đô la Canada va đồng Franc Thụy Sĩ thường được công nhận là cặp đồng chênh lệch lãi suất vì mối quan hệ giữa đồng tiền có năng suất thấp, an toàn (CHF) và năng suất cao hơn, liên quan đến tăng trưởng (CAD). CHF được coi là hướng đến an toàn và năng suất thấp vì danh tiếng là an toàn và là thiên đường cho người nước ngoài ký gửi tài sản trong một hệ thống ngân hàng tư nhân nước ngoài. CAD được coi là một loại tiền tệ hàng hóa vì xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên khiến cặp tiền tệ nhạy cảm với triển vọng của các nhà đầu tư về tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Xem Tất cả các Ý tưởng 

Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Giao dịch thẳng trên các siêu biểu đồ thông qua các nhà môi giới được chúng tôi hỗ trợ, xác minh đầy đủ và được người dùng đánh giá.
OANDA
Ngoại hối
4.6Tuyệt vời
Tìm hiểu thêm

Xem tất cả các nhà môi giới