linh.fondex

CADCHF

Giá xuống
OANDA:CADCHF   CAD/CHF
Giá đang tiến tới ngưỡng kháng cự của nó ở mức 0.7511 ,nơi có thể đảo ngược xuống mức hỗ trợ tại 0.7464