linh.fondex

CADCHF

Giá xuống
OANDA:CADCHF   CAD/CHF
Giá đang tiến tới ngưỡng kháng cự của nó ở mức 0.7511 ,nơi có thể đảo ngược xuống mức hỗ trợ tại 0.7464
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.