tranhoang2th

CADCHF Buy stop khi giá phá đỉnh

Giá lên
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
14 lượt xem
2
Chúng ta đang có 1 lệnh buy. Và giờ ta tiếp tục buystop thêm 1 lệnh nữa
W và D đều cho thấy việc tăng giá sắp bắt đầu.( dự đoán tăng sẽ rất mạnh)