FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
Cơ hội sell CADCHF với R:R tốt, mọi giải thích trên chart
Bình luận: Giá chạy đúng hướng, dời sl về 0.7660 để giảm thiểu risk
Bình luận: Giá chạy rất đẹp, đã đạt 2.5 R,dời Sl về 0.7577 và enjoy the profit !!