URIFX

CADCHF: Cơ hội sell

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:CADCHF   CAD/CHF
Sell correction trong khung H1.
Bình luận:
Bình luận:
Patten van ok
Bình luận: