URIFX

CADCHF: Đừng vội đi lên, cứ tà tà là được.

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:CADCHF   CAD/CHF
D1: Theo Channel giá thì chúng ta còn room để bearish tiếp. Còn theo VP thì giá có xu hướng quay lại vùng Volume thấp. Rồi test lại PO hoặc bullish tiếp từ vùng Vùng Volume thấp này. Cơ hội nằm ở đây là ở khung H1.

H1: Sau đợt giảm mạnh sẽ hình thành vùng giá thăm dò. Thông thường sẽ theo mô hình Ending Wedge . Lúc này thì consider tới 1-3-5 wave. Theo mình thì vần còn 1 wave nữa giá mới hồi lên.

Plan: Risk 2%, sell
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.