AnbuTrade

CADCHF - Kế hoạch BUY theo Engulfing Bullish và sự phân kỳ RSI

Giá lên
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
Theo như biểu đồ cho chúng ta thấy:
- RSI phân kỳ đáy
- Bullish Engulfing
- Giá vượt qua điểm xoay (Pivot Point)
Qua đó chúng ta chỉ nên:
=> Only BUY
Not SELL

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.