AnbuTrade

CADCHF - Kế hoạch BUY theo Engulfing Bullish và sự phân kỳ RSI

Giá lên
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
Theo như biểu đồ cho chúng ta thấy:
- RSI phân kỳ đáy
- Bullish Engulfing
- Giá vượt qua điểm xoay ( Pivot Point )
Qua đó chúng ta chỉ nên:
=> Only BUY
Not SELL

Bình luận