huutai2403

SELL CADCHF

Giá xuống
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
26 lượt xem
0
Phân tích CADCHF 30/8/2021
Đây là phân tích cá nhân,không phải lời khuyên đầu tư tài chính.
Luôn quản lí rủi ro với 1% tài khảon

Bình luận