linh.fondex

CADCHF

Giá lên
OANDA:CADCHF   CAD/CHF
Giá đang tiếp cận ngưỡng hỗ trợ tại mức 0,7470 , nơi nó có khả năng tăng trở lại vùng kháng cự tại 0,7527