Nthieu

Short CADCHF

Giá xuống
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
Short CADCHF giá hiện tại.
TP1: 0.74, có thể kỳ vọng xuống 0.725