Sanforex-com

Cập nhật lại xu hướng CADCHF

Giá lên
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
Cập nhật lại xu hướng CADCHF
- Hiện tại, cặp CADCHF đã breakout lên khỏi mô hình lá cờ. giờ là lúc canh Buy . Hôm trước tôi đã vẽ không chính xác mô hình lá cờ, nên lệnh đã bị dính stoploss.

Trên khung H1.
Giá đã phá vỡ đường trendline, đóng cửa ở trên trend
MACD đã di chuyển lên phần dương
RSI vào vùng quá mua . Nhưng lưu ý anh em, ở khung giờ H1. RSI và MACD tạo tín hiệu khá yếu, không mạnh bằng khung H4, D1 hay W
Trên khung H4
Sự tăng giá được thể hiện bằng 4 cây nến màu xanh vượt trên đường trend ngắn hạn. Còn 1 đường trend dài hơn tôi đã vẽ anh em xem trên biểu đồ khung H4. Nhưng hiện tại, nến vẫn chưa đóng cửa, nên anh em cần chờ đóng cửa rồi mới vào lệnh. Lưu ý giá hiện tại đang khá gần đường kháng cự trước đó tại 0.6888 để chắc chắn hơn hãy vào lệnh khi giá vượt vùng kháng cự này.

Bình luận