PKTeam

Canh Sell CADCHF

Giá xuống
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
CADCHF đang phản ứng với vùng Supply rất đẹp. Chờ break hẳn khỏi trend line và retest để sell. Sl tuyệt đối trên Zone supply