Xu thế chờ buy---1- tạo tích luỹ buy
2- sập qua hỗ trợ --- chờ tích luỹ buy
kèo sell không khả quan rủi ro cao
P/S ; Đây là ý kiến cá nhân có thể đúng có thể sai --- thị trường là thứ biến động liên tục -- máu mình mình giữ -- k đỗ lỗi cho bất kỳ ai.
ae nào cùng ý tưởng để lại 1 like cho có động lực nha. Thanks
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.