tradafx

Đợi tín hiệu xác nhận và cơ hội mua với CADCHF

FOREXCOM:CADCHF   Canadian Dollar / Swiss Franc
Khung thời gian 4 giờ.
Cấu trúc tăng.
Xu hướng giảm có tín hiệu phân kỳ và giá đã tăng phá Key level 0.73800.
Tại đây đợi xuất hiện tín hiệu retest xác nhận và mẫu hình tăng giá thì có thể tìm cơ hội mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 0.75000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.