tranhoang2th

CADCHF canh buy

Giá lên
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
12 lượt xem
0
W: tuần trước cho 1 nến spinningtop khi tiếp gần mức hổ trợ
D: tuần này khi giá chạm mức hổ trợ, thứ 3 cho 1 nến D tăng.
H1: xác định được keylevel, đợi giá phá qua ta đặt buylimit như hình.