URIFX

Mua pullback

Giá lên
OANDA:CADCHF   CAD/CHF
Hy vọng 1 đoạn pull back lên.
Đánh counter trend hơi risky, canh sell sẽ tốt hơn.
Giao dịch đang hoạt động