tradafx

Đợi cơ hội bán với CADCHF

Giá xuống
OANDA:CADCHF   CAD/CHF
Khung thời gian 2 giờ.
Xu hướng tăng đã bị phá vỡ.
Key level tại 0.74200 đã bị phá vỡ.
Tại đây đợi giá xuất hiện một đợt thoái lui để xác nhận hình thành xu hướng giảm thì có thể vào lệnh bán.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 0.73800 và 0.73200.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.