FSFI

CADCHF- Cơ Hội Bán Ngắn Hạn Ngay Bây Giờ!

Giá xuống
OANDA:CADCHF   CAD/CHF
- CADCHF- tại khung ngày có 1 cơ hội mua cho những nhà đầu tư dài hạn bằng mô hình Gartley tại vùng giá: 0.71837.
- CADCHF- khung ngày hiện tại là 1 xu hướng giảm mạnh mẽ. Tôi tìm kiếm cơ hội bán ngắn hạn tại khung H1.
- Tín hiệu vào lệnh:
+ Giá hồi lên vùng kháng cự: 0.72700 (con số tâm lý) đến 0.7294. Vùng kháng cự này trong quá khứ đã được kiểm tra nhiều lần.
+ Trùng với mức Fibonnaci hồi quy 50%.
+ RSI quá mua có tiềm năng phân kỳ với giá.
+ Mô hình vào lệnh là đỉnh đôi.
- Đặt lệnh Sell Stop ngay dưới đáy mô hình nến Pinbar.
--
- Entry Sell Stop: 0.72660.
- Stoploss: 0.72852.
- Target 1: 0.72420.
- Target 2: 0.72107.
--
- Tuyên bố từ chối trách nhiệm về rủi ro: Mọi thứ trong bài viết là kinh nghiệm cá nhân chỉ dành cho mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên về cách đầu tư vốn. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn và chỉ bạn phải chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của chính bạn.
- Bản quyền: Tất cả nội dung là bản quyền của tôi. Bạn không được sử dụng nội dung của tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.