tradafx

Đợi xuất hiện tín hiệu bán với CADCHF

Giá xuống
OANDA:CADCHF   CAD/CHF
Khung thời gian 4 giờ.
Cấu trúc giảm giá lớn.
Giá hình thành mẫu hình đảo chiều và phá vỡ Key level tại 0.72300.
Từ đây đợi xuất hiện tín hiệu bán và mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 0.71000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.