tradafx

Đợi xuất hiện tín hiệu bán với CADCHF

Giá xuống
OANDA:CADCHF   CAD/CHF
Khung thời gian 4 giờ.
Cấu trúc giảm giá lớn.
Giá hình thành mẫu hình đảo chiều và phá vỡ Key level tại 0.72300.
Từ đây đợi xuất hiện tín hiệu bán và mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 0.71000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.