URIFX

@CADCHF #WXY Wave => Sell 1,100pips

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
Thật khủng khiếp nếu như phân tích của mình chính xác theo EW.
Giá sẽ quay đầu xuống với khoản cách 1100 pips là ít.
Nếu sell ngay tuần sau, tỷ lệ R:R là 1:5
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
so far so good tới giờ này!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.