dinhchien

Hệ thống giao dịch đoán trước xu hướng

Giá xuống
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
* Hệ thống đoán trước xu hướng có nghĩa không chờ nến cắt lên cắt xuống, mà chờ vào lệnh ở mức giá, mức dừng lỗ, lợi nhuận cụ thể đã thành công ở quá khứ.
-----
Trend: crossing 2 times upper 2/lower 2 - stop/profit: 1/1 - Entry: Upper/lower 1, Entry 2: 0.66 (66%) - rsi: 21/70/30 - sto: K:21, d=3, smooth:3, Up: 80, Down: 20, D at Up: 80, D at Down: 20 -
HH-Hl/LL-LH: 20:20; ADX: 34, smooth: 9, DI: 9.
-------
Ý tưởng: Sử dụng các kênh Keltner channels để xác định xu hướng. Kết hợp các indicator phía dưới chart hỗ trợ sức mạnh xu hướng của kênh Keltner (ADX, Stochastic, RSI).
- Kết hợp 1 phần lý thuyết Dow: Higher High - Higher Low / Lower Low - Lower High.
Tìm qua luật hồi cho tỉ lệ thành công cao hơn 55%-65% ở các đường: .

Cặp CADCHF kiểm chứng ở quá khứ khoảng 4 năm.
Lệnh 1: phần trăm thành công 61.38% - R/R: 1/1.
Lệnh 2: phần trăm thành công 51.24% - R/R 1/1.94 (fibonacci retracement 66%).
Số lần thắng liên tiếp: 6.
Số lần thua liên tiếp: 4..
-----------
Sử dụng tất cả các khung thời gian:
- Daily 1 ngày cập nhật điểm vào 1 lần.
- H4: 4 giờ cập nhật điểm vào 1 lần.
- H1: 1 giờ cập nhật điểm vào 1 lần.
Tùy khung thời gian có biên độ giao động giá khác nhau, Strategy tính lotsize theo tỉ lệ rủi ro/số vốn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.