dinhchien

Hệ thống giao dịch đoán trước xu hướng

Giá xuống
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
* Hệ thống đoán trước xu hướng có nghĩa không chờ nến cắt lên cắt xuống, mà chờ vào lệnh ở mức giá, mức dừng lỗ, lợi nhuận cụ thể đã thành công ở quá khứ.
-----
Trend: crossing 2 times upper 2/lower 2 - stop/profit: 1/1 - Entry: Upper/lower 1, Entry 2: 0.66 (66%) - rsi: 21/70/30 - sto: K:21, d=3, smooth:3, Up: 80, Down: 20, D at Up: 80, D at Down: 20 -
HH-Hl/LL-LH: 20:20; ADX: 34, smooth: 9, DI: 9.
-------
Ý tưởng: Sử dụng các kênh Keltner channels để xác định xu hướng. Kết hợp các indicator phía dưới chart hỗ trợ sức mạnh xu hướng của kênh Keltner ( ADX , Stochastic , RSI ).
- Kết hợp 1 phần lý thuyết Dow: Higher High - Higher Low / Lower Low - Lower High.
Tìm qua luật hồi cho tỉ lệ thành công cao hơn 55%-65% ở các đường: .

Cặp CADCHF kiểm chứng ở quá khứ khoảng 4 năm.
Lệnh 1: phần trăm thành công 61.38% - R/R: 1/1.
Lệnh 2: phần trăm thành công 51.24% - R/R 1/1.94 ( fibonacci retracement 66%).
Số lần thắng liên tiếp: 6.
Số lần thua liên tiếp: 4..
-----------
Sử dụng tất cả các khung thời gian:
- Daily 1 ngày cập nhật điểm vào 1 lần.
- H4: 4 giờ cập nhật điểm vào 1 lần.
- H1: 1 giờ cập nhật điểm vào 1 lần.
Tùy khung thời gian có biên độ giao động giá khác nhau, Strategy tính lotsize theo tỉ lệ rủi ro/số vốn.