dinhchien

CADCHF - Tín hiệu giảm theo kênh Keltner 15/12/2021

Giá xuống
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
1. Xác định xu hướng
* Trên biểu đồ:
1. Một phần của lý thuyết Dow: đa số vào lệnh ở sóng Impulse.
Xu hướng tăng:
- Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước.
- Đáy sau cao hơn Đáy trước.
Xu hướng giảm:
- Đáy sau thấp hơn đáy trước.
- Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước
Pivot left: 15
Pivot right: 15

b. Kênh giá Keltner:
- Uptrend: vượt trên Upper 2 hai lần
- Xu hướng giảm: Vượt xuống Lower 2 hai lần
* Dưới Biểu đồ:
Chỉ báo ADX: Được sử dụng để xác định một xu hướng mạnh
- ADX smooth: 9
- DI: 9
- ADX = 38

2. Điểm đầu vào:
- Mua: mua tại kênh Upper Keltner .
- Bán: bán tại kênh Lower Keltner .

3. Chốt lời, stoploss
Chỉ báo ATR (20) * 2