Samurai_FX_VN

Cập nhật xu hướng tuần từ 31/1 đến 4/2/2022. Cặp CADCHF

FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
Hiện tại giá đang trong giai đoạn tích lũy, không có mô hình sóng rõ ràng nên không giao dịch trong phạm vi giá hiện tại.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.