URIFX

@CADCHF #Reversal => Sell ít nhất AB=CD

Giá xuống
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
hi all,
Mình có thể win 1:1 cơ hội cặp này đảo chiều. Có thể nhậy nhụa tí. An toàn có thể đánh AB=CD .
Đóng lệnh: dừng lỗ