Cowboyyy

CADCHF - Liệu có thể x9 - x10

Giá xuống
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
Liệu đây có phải là 1 cơ hội đẹp của ngài thị trường.
Chắc chỉ có ngài mới có câu trả lời.
Cho ăn hay không cho ăn nói 1 lời thôi