linhtra

SELL CADCHF 02 03/06/2021

Giá xuống
OANDA:CADCHF   CAD/CHF
23 lượt xem
1
Giá Phản ứng PA với POC
Risk B
Setup counter trend
Giao dịch được đóng thủ công: Chạm POC gần nhất phản ứng giá

Ý tưởng liên quan

Bình luận