HaiPhong0903

Short CADCHF

Giá xuống
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
Tiếp tục update các kèo 1:1 hàng ngày. Mọi người cùng tham khảo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.