tradafx

Tín hiệu phân kỳ xuất hiện và cơ hội mua với CADCHF

Giá lên
OANDA:CADCHF   CAD/CHF
Khung thời gian 4 giờ.
Xu hướng tăng.
Hiện tại xuất hiện mẫu hình đảo chiều hai đáy tại 0.73200 và tín hiệu phân kỳ từ MACD.
Key level rõ ràng tại 0.74200. Đợi giá tăng mạnh phá key level và có tín hiệu retest thì có thể tìm cơ hội mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 0.75600.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.