URIFX
Giá xuống

CADCHF => Bán correction

OANDA:CADCHF   CAD/CHF
8 lượt xem
0
8 0
Có thể có 1 cơ hội đi xuống tại đây.