MyFriendFun

CADJPY bán ngay giá hiện tại

Giá xuống
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Cơ hội bán ngay với giá hiện tại khi xu hướng tăng tương đối dài. giá sẽ có bước sóng hồi sau thời gian tăng liên tục

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.