tannd1

Chiến lược giao dịch CADJPY ngày 14.01.2019

FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Chiến lược giao dịch CADJPY ngày hôm nay 14. 01 .2018

Sau cú Flash dump vừa qua, Cadjpy cho thấy dấu hiệu phục hồi nhanh chóng, hiện tại đang sizeway và có dấu hiệu tăng lại.

Cadjpy sẽ chạm vào vùng hỗ trỡ 81.xxx và sẽ tăng trở lại đến vùng 82.xxx

* Buy tại 82.250 TP: 82.000
* SL 80.960

Chúc các bạn một ngày giao dịch thành công


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.