tannd1

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
86 % forex 14 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
EURJPY 43% | 3 GBPUSD 29% | 2 CADJPY 14% | 1 XAUUSD 14% | 1
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi người nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư