TonyL0ng

CADJGB đường giá rất đẹp

FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
CJ đang trong giai đoạn đường giá đi có xu hướng rõ ràng , rất thích hợp để thiết lập entry. Hiện nay khung thời gian ngắn vẫn đang là xu hướng giảm nhưng không mạnh do đường giá vừa phá qua hỗ trợ cũ nhưng chưa có hồi nên chưa thể đi xa tiếp được. Chúng ta có thể tận dụng điều này để thiết lập 1 entry buy khi giá phá qua cản gần nhất mới thiết lập ở khung m15.
Chúc ACE 1 ngày giao dịch thuận lợi
😎😎😎Đây chỉ là nhận định cá nhân k phải lời khuyên đầu tư. 😎😎😎
🤤🤤🤤Hồn ai nấy giữ , tiền ai nấy xài🤤🤤🤤