VnRebates

CADJPY - PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Giá xuống
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Giá đã chạy đúng plan tuần khi break qua vùng đáy cũ H4 và quay lại retest.

- Cấu trúc: H4 giảm , H1 giảm giá đang nằm ở vùng đáy cũ hợp lưu fibo 50-61.8 và cho phản ứng

- Momentum sóng: sóng tăng hồi về vùng đáy cũ thể hiện lực yếu thể hiện qua volume giảm đột ngột cho thấy phe mua bị triệt tiêu

- Tín Hiệu: Anh em có thể sell ngay giá hiện tại và đặt Target 3 mốc như hình

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.