bobbiboy8x

CAD-JYP tăng giá thời gian tới

Giá lên
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
đề xuất lệnh buy như hình

Múc nhiệt tình

Dừng lỗ và chốt lời mục tiêu

PP sử dụng: bẫy giá

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.