Leadership

BÁN CADJPY ở 90.4

Giá xuống
Leadership Updated   
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
90.46 là vùng hỗ trợ trước và ngày hôm qua nến đã đóng cửa dưới mức đó.
Bán ở 90.400
SL: 90.750
TP: 87

Good luck !
Bình luận: Giá hiện tại là 89.740
Có thể move SL về entry.
Bình luận:
Bình luận: Flag, tiếp tục theo dõi
Bình luận: DỊch SL về Entry. Chốt lời nửa khối lương.
Giao dịch được đóng thủ công: +15 pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.