DatTong

CADJPY, View D1, Bán

Giá xuống
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Giá đang cho xu hướng đi xuống mạnh.
- Hiện tại, giá đang nằm dưới cản
- Trend nhỏ: downtrend
--> giá quay lại test cản cho tín hiệu--> BÁN
Bình luận: CADJPY up 70pip !
Bình luận: CADJPY up ~ 100pip, and test resistance. Waiting signal bar.
Đã hủy lệnh: No signal !
Bình luận:
Bình luận: Strategy BUY!
Bình luận: move stoploss to entry !
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận: CADJPY breaks flag patteen ?!
Bình luận: Profit ~80pip. Close 1/2 volume. Move stoploss to 84.25
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: take profit > 100pip !