DatTong

CADJPY, View D1, Bán

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Giá đang cho xu hướng đi xuống mạnh.
- Hiện tại, giá đang nằm dưới cản
- Trend nhỏ: downtrend
--> giá quay lại test cản cho tín hiệu--> BÁN
Bình luận:
CADJPY up 70pip !
Bình luận:
CADJPY up ~ 100pip, and test resistance. Waiting signal bar.
Đã hủy lệnh:
No signal !
Bình luận:
Bình luận:
Strategy BUY!
Bình luận:
move stoploss to entry !
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
CADJPY breaks flag patteen ?!
Bình luận:
Profit ~80pip. Close 1/2 volume. Move stoploss to 84.25
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
take profit > 100pip !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.