SwedishDad

Tách tay cầm CADJPY H1 ngày 9 tháng 4 2019

FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Mô hình này đang hình thành, các tiêu chuẩn cũng thoả mãn, còn volym thì cần xét lại.
Anh em cùng tham khảo