Dự đoán và phân tích

Mô hình Cốc và Tay cầm

Mô hình Cốc và Tay cầm có thể được dùng để xác định điểm vào cho nhịp tiếp diễn của một xu hướng giá tăng từ trước đó. Đây là một trong những mô hình dễ nhận biết nhất. Phần cốc bao gồm một đường chữ U, hồi về khoảng ⅓ so với nhịp cũ và nhìn gần giống một chiếc bát tô. Sau khi đã hình thành phần cốc, giá kéo lại khoảng ⅓ biên độ phần cốc, tạo thành tay cầm. Phần tay cầm này thể hiện một giai đoạn tích lũy ngắn trên thị trường. Mô hình sẽ hoàn thiện đầy đủ khi giá vượt qua khỏi vùng tích lũy này và chạy theo hướng của phần cốc.

Thường thì giá sẽ tiếp tục diễn biến theo xu hướng đó, mặc dù những nhà giao dịch theo phong cách thận trọng sẽ cần thêm những tín hiệu xác nhận khác. Mức giá mục tiêu có thể ước lượng thông qua kỹ thuật đo khoảng từ đỉnh bên phải của phần cốc đến đáy cốc và kéo dài theo hướng vượt khỏi mô hình. Một mức dừng lỗ phổ biến là ngay ngoài phần tay cầm bên phía đối diện với hướng vượt đỉnh. Trong thị trường giá giảm, ta có mô hình Cốc và Tay cầm Úp ngược có thể hình thay sau khi đã xác nhận xu hướng xuống. TradingView cung cấp mộtcông cụ vẽ thông minh cho phép người dùng có thể dễ dàng xác định mô hình này trên biểu đồ.
Hiển thị thêm Ý tưởng
1
23
1
23