VnRebates

CADJPY - PLAN TUẦN WYCKOFF

Giá lên
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
- Cấu trúc:
+ Khung ngày xu hướng chung vẫn là tăng giá với các nến tăng có khung giá rộng và khối lượng tăng dần. Các yếu tố hỗ trợ giá tăng vẫn còn bao gồm bộ đôi EMA đang định hướng tốt và các nến phản ứng với vùng 91 là các nến có bóng dưới dài và volume lớn cho thấy lực cầu ở vùng này còn khá lớn.

+ Giá đang đi trong một khung giá theo cấu trúc wyckoff như nhận định tuần trước. Cần một cú breakout và retest lại điểm phá vỡ để xác nhận cấu trúc tích luỹ.

- Tín hiệu: Mua khi giá thực hiện một nhịp test sau khi break khỏi vùng side way với bộ nến SOS bar

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.