OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Giá đã đến vùng sell và trước đó đã xác nhận giảm giá
Nhồi sell tỷ lệ RR = 1:3