startryu

CADJPY - H1 Deal điên rồ RR 1/25

Giá xuống
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Tại khung H1 , thị trường sắp hình thành mô hình vai đầu vai
Tôi hy vọng vào 1 sự retest trở lại vùng
89.789
tạo mô hình đảo điều hoặc false break để vào lệnh SELL

Entry : 89.789
SL : 21 pips
TP : 85.271 (450pip)

RR : 1/25
Dự kiến là thế nhưng quản trị rủi ro trong thời gian giá di chuyển là quan trọng
Đã hủy lệnh: Vùng Entry 89.789 hủy bỏ nhé

Giá đi hơi xa rồi, chúng ta đành tìm 1 điểm entry khác khi giá hồi về ở tuần sau
Deal này CLose nhé
Bình luận: Giá về lại vùng 89.587
soi khung M15 thấy có mô hình đảo chiều thì vào lệnh nhé
bản thân mình đã vào 1 lệnh ở đây
Bình luận: Entry 89.541
SL 89.641 (10pips)
TP 1 : 87.766 (177 pips)
TP2 : 85.209 (430 pips)
RR : 1/17
RR2 : 1/40
Bình luận: giá chạy đc 40 pips (89.058)
dời SL entry nhé
Dự là 1 đợt ăn dài ngon nhé
Bình luận: hôm nay xem qua cặp CAJP thấy chạy đc 1 đoạn khá tốt rồi.
mình thấy giá đang tăng hồi lên
Mình sẽ nhồi thêm 1 lệnh nữa ở vùng 89.200

vì entry trước mình vào khối lệnh ko nhiều nên entry 2 này sẽ nhồi tiếp
ko khuyến khích các bạn nhồi thêm theo mình nhé

dự kiến entry 2 : 89.200
SL : 89.340
TP : 85.200
Bình luận: Dịch SL dương 88.927 nhé ! tiếp tục nuôi lệnh
Giao dịch được đóng thủ công: Giá quay lại phá vỡ vùng Key level quan trọng Khung h1 (88.859)
Đóng lệnh nhé
chốt lãi ở (88.774)
đc tầm : 80 pip nhe