startryu

CADJPY - H1 Deal điên rồ RR 1/25

Giá xuống
startryu Cập nhật   
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Tại khung H1 , thị trường sắp hình thành mô hình vai đầu vai
Tôi hy vọng vào 1 sự retest trở lại vùng
89.789
tạo mô hình đảo điều hoặc false break để vào lệnh SELL

Entry : 89.789
SL : 21 pips
TP : 85.271 (450pip)

RR : 1/25
Dự kiến là thế nhưng quản trị rủi ro trong thời gian giá di chuyển là quan trọng
Đã hủy lệnh:
Vùng Entry 89.789 hủy bỏ nhé

Giá đi hơi xa rồi, chúng ta đành tìm 1 điểm entry khác khi giá hồi về ở tuần sau
Deal này CLose nhé
Bình luận:
Giá về lại vùng 89.587
soi khung M15 thấy có mô hình đảo chiều thì vào lệnh nhé
bản thân mình đã vào 1 lệnh ở đây
Bình luận:
Entry 89.541
SL 89.641 (10pips)
TP 1 : 87.766 (177 pips)
TP2 : 85.209 (430 pips)
RR : 1/17
RR2 : 1/40
Bình luận:
giá chạy đc 40 pips (89.058)
dời SL entry nhé
Dự là 1 đợt ăn dài ngon nhé
Bình luận:
hôm nay xem qua cặp CAJP thấy chạy đc 1 đoạn khá tốt rồi.
mình thấy giá đang tăng hồi lên
Mình sẽ nhồi thêm 1 lệnh nữa ở vùng 89.200

vì entry trước mình vào khối lệnh ko nhiều nên entry 2 này sẽ nhồi tiếp
ko khuyến khích các bạn nhồi thêm theo mình nhé

dự kiến entry 2 : 89.200
SL : 89.340
TP : 85.200
Bình luận:
Dịch SL dương 88.927 nhé ! tiếp tục nuôi lệnh
Giao dịch được đóng thủ công:
Giá quay lại phá vỡ vùng Key level quan trọng Khung h1 (88.859)
Đóng lệnh nhé
chốt lãi ở (88.774)
đc tầm : 80 pip nhe
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.