NhatHoang_DataAnalysis

CAKE usdt miếng bánh game swap

Giá lên
BINANCE:CAKEUSDT   CAKE / TetherUS
Cake là một trong những đồng coin quan trọng trong trend Defi lần này, đồ thị của cake chưa được bơm quá mạnh có thể xem xét làm khoản đầu tư trong 2 tháng tới .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.