nhucanhxd

CERL/USDT_Xuất Hiện Mô Hình 2 Đáy

Giá lên
BINANCE:CELRUSDT   Celer Network / TetherUS
Sự kết hợp giữa mô hình giá và công cụ Fibonaci.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.