Wave_Tracker

Không chắc lắm

Giá xuống
Wave_Tracker Cập nhật   
HNX:CEO   CEO GROUP JOINT STOCK COMPANY
BTCUSD Đừng hiểu lầm!
mình là người đầu tư dài hạn hạn BTC , mua bán ngắn hạn Cổ phiếu Việt Nam để chi trả chi phí sống, phần thừa ngay lập tức mua thêm BTC.
View dài: 1trieu USD/ BTC là CHẮC CHẮN 100% (view ~10 năm)
View ngắn: giá về lại quanh 13-15k. không chắc chắn.

Hành động: Rất đơn giản, mua ngay khi bạn có tiền mặt dư sau các chi phí sống. Nếu muốn trade ngắn. trade Alts hoặc Cổ phiếu Việt Nam như mình để sống.
100% sự thật.
Giao dịch đang hoạt động:
GIÁ PHÁ MỐC 20K/BTC
MUA TỪ TỪ ON THE WAY DOWN.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.