Wave_Tracker

CEO: Cứ từ từ nào, vì...

HNX:CEO   CEO GROUP JOINT STOCK COMPANY
1. Sau cú hồi 100% thì lượng hàng găm còn khá nhiều, chúng vẫn đang đợi để xả cống (bao gồm cả mình)
2. Vùng giá mà có khối lượng trao tay nhiều nhất trong lịch sử CEO là ~11k (đó là vùng chân sóng 10-2021 và đáy 10-2022).
3. Vùng hiện tại đang kiểm tra sự hào hứng của tay mới và kỳ vọng của tay cũ (người đang cầm hàng còn muốn bán hay nắm giữa và mua thêm???).
LÀM GÌ?
TỐT NHẤT LÀ "NHÚNG 1 ĐẦU NGÓN TAY THỬ NƯỚC". NẾU NÓNG QUÁ RÚT NGAY. NẾU ĐÃ NGUỘI THÌ NHÚNG THÊM (ĐÁM ĐÔNG SẼ ÙA THEO TẠO SÓNG MỚI ĐẨY GIÁ LÊN MỨC CAO MỚI-->TẠO XU HƯỚNG UPTREND)

Tại sao thử nhỏ? Mình không muốn bạn tất tay vùng "in the middle of nowhere" như này. Hãy thử nhỏ để còn vốn tb giá nếu CEO về test 11k sau TẾT.

Hãy tất tay vùng giá bị bán tháo và có hoảng laonj xảy ra. Vùng này không có điều đó, nên ko được phép đùa với tiền của mình.
CHÚC LÃI NGẬP MỒM!
PS: Vùng tất tay ~11k (không margin)

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.