dinhchien

CHFJPY - Update chart tháng 9/2018

Giá xuống
FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Hiện tại CHFJPY tăng về vùng nhóm sóng Tuần (I), (II), (III)... có thể sẽ giảm từ sóng (IV) đến sóng (V)
RSI đạt hơn 77 báo Bán như 2 lần trước đó
Chú ý: Nhóm sóng Daily I, II, III... vẫn hiệu lực cho mua vào (qui luật sóng đối xứng). Vì vậy, nếu thị trường giảm đúng dự đoán nên chốt lời 1 ở nhóm sóng Daily. Từ 80-100% giao động.
Target 2 tại Cypher Harmonic với tỉ lệ đã có.

Cuối tuần vui vẻ. Hy vọng vẫn đúng như lần phân tích của tháng 8/2018.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.